Min slægt
Udskriv Tilføj bogmærke
Du er i øjeblikket anonym Login
 

Dokumenter


Træ:  

Match 1 til 50 fra 53     » Se Galleri

    1 2 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Info   Knyttet til 
1
Afskrift af dommene afsagt ved Jægerspris Birketing 1764
Afskrift af dommene afsagt ved Jægerspris Birketing 1764
Den 20. december 1764 afsagde retten ved Jægerspris Birk dødsdomme over Ole Joensen, Marie Mortensdatter og Karen Jørgensdatter. Dommene blev anket til Sjællandske Landsting.
 
2
Afskrift af fogedprotokol vedr Hans Andersen.pdf
Afskrift af fogedprotokol vedr Hans Andersen.pdf
Omstændighederne omkring Hans Andersens død førte til en nærmere undersøgelse
 
3
Afskrift af retsdokumenter Jægerspris Birketing 1764
Afskrift af retsdokumenter Jægerspris Birketing 1764
På 109 håndskrevne sider refereres retssagen mod Ole Joensen, hans hustru Marie Mortensdatter og deres tjenestepige Karen Jørgensdatter, som er tiltalt for at have født i dølgsmål og have skjult barnet.
 
4
Afskrift dokumenter Forvalter Laurits Eschildsen.pdf
Afskrift dokumenter Forvalter Laurits Eschildsen.pdf
 
5
Afskrift dom Ole Jonsen og Marie Mortensdatter.pdf
Afskrift dom Ole Jonsen og Marie Mortensdatter.pdf
 
6
Afskrift fra Jægerspris Birks Justitsprotokol 1764
Afskrift fra Jægerspris Birks Justitsprotokol 1764
Referat af retsmøderne ved Jægerspris Birketing 29. nov., 6. dec. og 13. december. Her refereres hele sagen med henvisninger til retsdokumenterne - de 109 sider.
 
7
Afskrift retsdokumenter Jægerspris Birketing.pdf
Afskrift retsdokumenter Jægerspris Birketing.pdf
 
8
Ane Marie Hansdatter, journal.pdf
Ane Marie Hansdatter, journal.pdf
 
9
Ane Maries ansøgninger om separation fra Hans
Ane Maries ansøgninger om separation fra Hans
Efter at Hans var blevet umyndiggjort søgte Ane Marie om separation. Første gang i 1859 uden held, men anden gang i 1863 lykkedes det at få en separationsbevilling. Det krævede rigtig mange papirer!
 
10
Ane Maries sygejournaler
Ane Maries sygejournaler
Ane Marie tilbragte de sidste 18 år af sit liv på sindssygehospitalet i Nykøbing Sj. Hun havde flere gange tidligere i perioder været indlagt p.g.a psykisk sygdom.
 
11
Ansøgning om umyndiggørelse
Ansøgning om umyndiggørelse
I begyndelsen af 1857 indsendte sogneforstanderskabet i Snodstrup, under ledelse af sognepræsten, ansøgning til Amtet om at erklære Hans Andersen umyndig.
 
12
Arne Sandums aner
Arne Sandums aner
En kort fortælling om Arne Sandums aner
Ejer/Kilde: Esther Højbjerg
 
13
Asta Lundbergs aner
Asta Lundbergs aner
En lille fortælling om en del af min mors aner.
Ejer/Kilde: Esther Højbjerg
 
14
Bønskrift til Amtmand von Plessen 19. nov. 1764
Bønskrift til Amtmand von Plessen 19. nov. 1764
Slotsforvalter Lauritz Eskildsen var bekymret over de livsvarige domme afsagt over Anders Joensen, Lars Rasmusen og Niels Jensen, som havde befriet Ole Joensen fra arresten.
 
15
Familien Severinsen.pdf
Familien Severinsen.pdf
 
16
Fæste Daniel Nielsen 1813
Fæste Daniel Nielsen 1813
Udskrift af fæsteprotokol Holsteinborg gods
 
17
Fæste Daniel Nielsen 1813.pdf
Fæste Daniel Nielsen 1813.pdf
 
18
Fæstebrev Ole Andersen
Fæstebrev Ole Andersen
 
19
Fæsteprotokol Jægerspris-Olle joensen.pdf
Fæsteprotokol Jægerspris-Olle joensen.pdf
 
20
Journal Sankt Hans Hospital
Journal Sankt Hans Hospital
Carl Harald var indlagt på Sankt Hans Hospital de sidste 2 leveår. Han led af tungsind og depression samt en invaliderende gigt.
 
21
Lundbergs Familiegravsted Oslo
Lundbergs Familiegravsted Oslo
 
22
Manderup og Qvinderup
Manderup og Qvinderup
 
23
Manderup og Qvinderup
Manderup og Qvinderup
 
24
Min Bedstefaders Levnetshistorie
Min Bedstefaders Levnetshistorie
 
25
Næsten firlinger
Næsten firlinger
Avisklip Brøndbyøster forår 1951
 
26
Sindssygehospitalet Nyk Sj..pdf
Sindssygehospitalet Nyk Sj..pdf
 
27
Sindssygehospitalet Nyk. Sj.
Sindssygehospitalet Nyk. Sj.
Sindssygehospitalet var helt nyopført da Ane Marie blev indlagt og synet på sindssygdomme havde ændret sig en del. Det blev mange år hun var indlagt der. Man kan trods det glæde sig over de smukke omgivelser.
 
28
Skifte Alfast Andersen 1773
Skifte Alfast Andersen 1773
Skiftet findes i skifteprotokollen for Selsø og Lindholm Godser
 
29
Skifte Anne Hansdatter
Skifte Anne Hansdatter
Skiftet efter Anne Hansdatter findes i Sorø Akademis Skifteprotokol
 
30
Skifte Daniel Nielsen 1840
Skifte Daniel Nielsen 1840
Afskrift af skifte ved Holsteinborg
 
31
Skifte efter Anders Jacobsen
Skifte efter Anders Jacobsen
Skiftet efter Anders Jacobsen findes i skifteprotokollen for Jægerspris Gods
 
32
Skifte efter Anders Larsen (Laursen)
Skifte efter Anders Larsen (Laursen)
 
33
Skifte efter Anne Jensdatter
Skifte efter Anne Jensdatter
 
34
Skifte efter Augustinus Frederiksen
Skifte efter Augustinus Frederiksen
 
35
Skifte Erich Jensen
Skifte Erich Jensen
Skiftet efter Erich Jensen findes i Sorø Akademis Skifteprotokol
 
36
Skifte Niels Jeppesen
Skifte Niels Jeppesen
 
37
Skifte Ole Andersen, Sønderby
Skifte Ole Andersen, Sønderby
Skiftet efter Ole Andersen findes i Skifteprotokollen for Selsø og Lindholm Godser
 
38
Skifteprotokol Sorø By og Birk
Skifteprotokol Sorø By og Birk
Harald Oskar Rudolf Frølander formodes omkommet ved skibsforlis
 
39
Skiftet efter Ane Marie Hansdatter findes i skifteprotokollen for Frederiksborg Birk
Skiftet efter Ane Marie Hansdatter findes i skifteprotokollen for Frederiksborg Birk
 
40
Skiftet efter Hans Stephen Olsen findes i Jægerspris Gods Skifteprotokol
Skiftet efter Hans Stephen Olsen findes i Jægerspris Gods Skifteprotokol
 
41
Skiftet efter Jacob Ibsen findes i Jægerspris Gods Skifteprotokol
Skiftet efter Jacob Ibsen findes i Jægerspris Gods Skifteprotokol
 
42
Skiftet efter Karen Andersdatter findes i Jægerspris Gods Skifteprotokol
Skiftet efter Karen Andersdatter findes i Jægerspris Gods Skifteprotokol
 
43
Skiftet efter Karen Hansdatter findes i Jægerspris Gods Skifteprotokol
Skiftet efter Karen Hansdatter findes i Jægerspris Gods Skifteprotokol
 
44
Skiftet efter Maren Rasmusdatter findes i Jægerspris Gods Skifteprotokol
Skiftet efter Maren Rasmusdatter findes i Jægerspris Gods Skifteprotokol
 
45
Skiftet efter Sidse Hansdatter findes i Jægerspris Gods Skifteprotokol
Skiftet efter Sidse Hansdatter findes i Jægerspris Gods Skifteprotokol
 
46
Slotsforvalter Lauritz Eskildsens skrivelser til Birketinget
Slotsforvalter Lauritz Eskildsens skrivelser til Birketinget
Slotsforvalter Lauritz Eskildsens opsummeringer af forundersøgelser, som fører til fængsling af Ole Joensen, Marie Mortensdatter og Karen Jørgensdatter
 
47
Udskrift af Dom Sjællandske Landsting 1765.pdf
Udskrift af Dom Sjællandske Landsting 1765.pdf
 
48
Udskrift af dom Sjællandske Landsting Justitsprotokol
Udskrift af dom Sjællandske Landsting Justitsprotokol
Afskrift af dommene over Ole Joensen, Marie Mortensdatter og Karen Jørgensdatter ved Sjællandske Landsting den 9. januar 1765.
Samme dato dømtes også de 3 mænd, som havde hjulpet Ole ud af arresten på Jægerspris Slot
 
49
Udskrift af fæsteprotokol Jægerspris
Udskrift af fæsteprotokol Jægerspris
Denne udskrift omtaler de nye fæstere på Ole Joensens og Anders Joensens gårde efter de havde "forbrudt deres fæste".
 
50
Udskrift justitsprotokol 1895
Udskrift justitsprotokol 1895
Ole Frederiksen kunne ikke betale for sine varer fra Garvermester Hans Winther i Roskilde og blev stævnet.
 

    1 2 Næste»